CEO: Phạm Hoàng Yến

Ngành nghề: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

CEO: Lê Thanh Phong Em

Ngành nghề: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

CEO: Nguyễn Văn Minh

Ngành nghề: Xây dựng nhà để ở

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

CEO: Nguyễn Văn Rằng

Ngành nghề: Hoạt động tài chính ngân hàng

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Khoá học: K108

Xem chi tiết

CEO: Phan Việt Thắng

Ngành nghề: May trang phục; Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

CEO: Lưu Cẩm Xương

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Founder: Nguyễn Văn Công

Ngành nghề: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ cá cảnh

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Phó Giám Đốc : Đỗ Thị Hải

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: thành Phố Hồ Chí Minh Và Bình dương

Khoá học: K108

Xem chi tiết

Giám Đốc : Chu Văn Nam

Ngành nghề: Tư vấn Thiết kế và Thi công Xây dựng

Thị Trường: hành Phố Hồ Chí Minh Và Các Tỉnh Phía Nam

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám đốc: Trần Kim Châu

Ngành nghề: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thuỳ Trang

Ngành nghề: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Văn Tài

Ngành nghề: Kinh doanh thiết bị xe máy

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám đốc: Trần Ca Châu

Ngành nghề: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K95

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Duy Hạnh

Ngành nghề : Thiết bị an ninh, camera quan sát, nhà thông minh

Thị Trường: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám đốc: Lã Nam Long

Ngành nghề : Kinh doanh bộ máy vi tính

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám đốc: Ninh Quốc Cường

Ngành nghề : Quán nhậu

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83, K104

Xem chi tiết

Trường phòng KHCN : Trần Chấn Đại

Ngành nghề : Tài chính

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Công Lâm

Ngành nghề : Nội Thất Xuất Khẩu

Thị Trường: Toàn quốc, Anh, Mỹ

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Minh Huấn

Ngành nghề : Cá cảnh 

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc: Trần Việt Thắng

Ngành nghề: Xuất khẩu lao động

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K9

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Hồng Phúc

Ngành nghề: Sản xuất hàng dệt sẵn

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Ba Thu

Ngành nghề: Mua bán container, dịch vụ vận tải

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Hữu Quang

Ngành nghề: Bán buôn đồ dùng cho gia đình

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Thành Thắng

Ngành nghề: Nông sản

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thế Vĩnh

Ngành nghề : Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Xuân Héc Quyn

Ngành nghề : Sản xuất Vali

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Rí

Ngành nghề : Thuỷ sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K8

Xem chi tiết

Giám Đốc: Trần Thị Diễm Hương

Ngành nghề: Mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K8

Xem chi tiết