Giám đốc: Nguyễn Duy Hạnh

Ngành nghề : Thiết bị an ninh, camera quan sát, nhà thông minh

Thị Trường: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám đốc: Đỗ Thị Ngoan

Ngành nghề : Thẩm mỹ 

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Lã Nam Long

Ngành nghề : Kinh doanh bộ máy vi tính

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám đốc: Ninh Quốc Cường

Ngành nghề : Quán nhậu

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Trường phòng KHCN : Trần Chấn Đại

Ngành nghề : Tài chính

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Công Lâm

Ngành nghề : Nội Thất Xuất Khẩu

Thị Trường: Toàn quốc, Anh, Mỹ

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Minh Huấn

Ngành nghề : Cá cảnh 

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc: Trần Việt Thắng

Ngành nghề: Xuất khẩu lao động

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K9

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Hồng Phúc

Ngành nghề: Sản xuất hàng dệt sẵn

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Ba Thu

Ngành nghề: Mua bán container, dịch vụ vận tải

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Hữu Quang

Ngành nghề: Bán buôn đồ dùng cho gia đình

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Thành Thắng

Ngành nghề: Nông sản

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thế Vĩnh

Ngành nghề : Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Xuân Héc Quyn

Ngành nghề : Sản xuất Vali

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Rí

Ngành nghề : Thuỷ sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K8

Xem chi tiết

Giám Đốc: Trần Thị Diễm Hương

Ngành nghề: Mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K8

Xem chi tiết

Giám Đốc: Lê Văn Ân

Ngành nghề: Xây dựng

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K8

Xem chi tiết