Giám Đốc : Nguyễn Thế Vĩnh

Ngành nghề : Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Xuân Héc Quyn

Ngành nghề : Sản xuất Vali

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Thị Minh

Ngành nghề: Giáo dục

Thị Trường: Quy nhơn

Khoá học: K8

Xem chi tiết