Giám đốc: Chí Ngọc Yến

Ngành nghề: Đồ gỗ nội thất

Thị Trường: Châu Âu, Châu Á 

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Công Tuấn

Ngành nghề : Thủy sản đông lạnh

Thị Trường : Quốc Tế

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đậu Văn Thành

Ngành nghề : Hàng gia dụng nhà bếp và xuất nhập khẩu 

Thị Trường: Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Sỹ Tâm

Ngành nghề : May trang phục

Thị Trường : Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học : K70

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thành Thái

Ngành nghề : Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Thị Trường : Toàn quốc, Quốc tế, Thái Lan, Malaysia

Khoá học : K58

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Văn Biên

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc: Cao Đình Hạnh

Ngành nghề: Phát hành báo chí

Thị Trường: Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học: K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Phước Lộc

Ngành nghề : Hải quan, dịch vụ hải quan

Thị Trường : Quốc tế, Toàn quốc

Khoá học : K3

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Thanh Tuấn

Ngành nghề: Sản xuất, buôn bán gỗ cây, gỗ chế biến

Thị Trường: Toàn quốc , Quốc tế

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Thị Kinh Oanh

Ngành nghề : Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

Thị Trường : Toàn Quốc, QT (Úc, Mỹ, Anh, Malaysia,..)

Khoá học : K3

Xem chi tiết

Giám Đốc:NGUYỄN TUẤN DUẨN

Ngành nghề:Định vị GPS

Thị Trường: Toàn Quốc và Quốc

Khóa: K70

Xem chi tiết