Giám Đốc : Nguyễn Thị Tuyết Phương

Ngành nghề : Mua bán và nhập khẩu mô tô, xe máy. Đại lý mua bán và ký gửi xe máy. Mua bán xe đạp điện

Thị Trường : TP Hồ Chí Minh, Phú Yên

Khoá học : K54

Xem chi tiết