Giám Đốc : Trần Xuân Đức

Ngành nghề : Lập trình máy vi tính

Thị Trường : Toàn quốc, Nhật Bản

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Văn Nghĩa

Ngành nghề : Xuất bản phần mềm

Thị Trường : Toàn quốc, Nhật Bản

Khoá học : K18

Xem chi tiết