Giám Đốc : Lê Công Lâm

Ngành nghề : Nội Thất Xuất Khẩu

Thị Trường: Toàn quốc, Anh, Mỹ

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Văn Thành

Ngành nghề : Sản xuất, bán buôn giày dép

Thị Trường : Toàn quốc, Nga, Ấn Độ, Mỹ 

Khoá học : K9

Xem chi tiết

Giám Đốc: Ngô Thế Công

Ngành nghề: Thiết kế nội thất, đồ gỗ nội thất

Thị Trường: Toàn quốc, Mỹ, Úc

Khoá học: K82

Xem chi tiết