Giám Đốc : Trương Thanh Sơn

Ngành nghề : Bán lẻ dược phẩm

Thị Trường : Miền nam

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Minh Trực

Ngành nghề : Bất Động Sản, Thời Trang

Thị Trường: Miền Tây

Khoá học: K89

Xem chi tiết