CEO: Trương Thị Thảo

Ngành nghề: Thủ Công Mỹ Nghệ

Thị Trường: Miền Nam

Khoá học: K108

Xem chi tiết

CEO: Nguyễn Minh Đức

Ngành nghề: Thương mại dịch vụ xe máy công trình

Thị Trường: Bình Dương, Hà Tĩnh, các tỉnh miền Nam

Khoá học: K105

Xem chi tiết

CEO: Hà Thị Thanh Vân

Ngành nghề: Chuyển phát nhanh, Bưu chính

Thị Trường: Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Tây, Miền Nam

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám đốc: Đặng Ngọc Tuyết Trinh

Ngành nghề: Kinh doanh dược

Thị Trường: Miền nam

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thanh Nam

Ngành nghề: Xây dựng – Nội thất

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Trương Đình Lợi

Ngành nghề: Bất động sản

Thị Trường: Tây Ninh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Lê Quốc Đại

Ngành nghề: Thi công xây dựng

Thị Trường: Miền Nam

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Cảnh Huy

Ngành nghề : Xây dựng nhà xưởng công nghiệp

Thị Trường: Miền Nam

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Phạm Hùng

Ngành nghề : Bếp ,thiết bị bếp

Thị Trường : Miền Nam

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Thanh Sơn

Ngành nghề : Bán lẻ dược phẩm

Thị Trường : Miền nam

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Tùng Lâm

Ngành nghề : Thời trang

Thị Trường: Miền Bắc, Miền Nam

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Thị Thu Hương

Ngành nghề : Cửa căn hộ

Thị Trường: Miền nam

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Nguyên Thương

Ngành nghề : Thiết bị công nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc: Ngô Xuân Lãm

Ngành nghề: Kiến trúc

Thị Trường: Miền Nam, Kiên Giang

Khoá học: K8

Xem chi tiết