Giám đốc: Lê Việt Hà

Ngành nghề: Vật liệu xây dựng

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Giám đốc: Đỗ Thị Tuyết

Ngành nghề: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Giám đốc: Đinh Ngọc Kiên

Ngành nghề: Bất động sản

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Phạm Văn Quynh

Ngành nghề: Phân phối xi măng 

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thị Thuý

Ngành nghề: Nước mắm, mắm tôm, mắm 

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Phan Đức Tho

Ngành nghề: Sản xuất trục in ống đồng

Thị Trường: Miền Bắc, Miền Trung

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Giáp

Ngành nghề : Bao bì carton

Thị Trường: Miền bắc

Khoá học: K95

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Văn Ý

Ngành nghề : Suất ăn công nghiệp

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đào Thị Hiền

Ngành nghề : Sản xuất bulong ốc vít

Thị Trường: Miền bắc, miền trung. Hàn Quốc

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Đình Huân

Ngành nghề : Thương mại điện máy

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Tùng Lâm

Ngành nghề : Thời trang

Thị Trường: Miền Bắc, Miền Nam

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Trường Dự

Ngành nghề : Kết cấu thép và thiết bị nâng

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Xuân Định

Ngành nghề : Sơn nước

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Nguyên Thương

Ngành nghề : Thiết bị công nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đoàn Văn Hải

Ngành nghề : Thi công tháo dỡ, đào móng công trình xây dựng

Thị Trường : Hà Nội, Miền Bắc

Khoá học : K46

Xem chi tiết

Giám Đốc: Trần Quốc Thắng

Ngành nghề: Thiết bị văn phòng

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K57

Xem chi tiết

Giám đốc: QUÁCH ĐĂNG TIẾN

Ngành nghề: Sản xuất và thi công Sandwich Panel (Tôn – xốp- tôn). Để lợp mái, bao che, vách ngăn nhà xưởng công nghiệp.

Thị trường: Các khu công nghiệp toàn miền Bắc

Khóa học: K51

Xem chi tiết

Giám đốc: NGUYỄN NGỌC SƠN

Ngành nghề: Máy nông nghiệp

Thị trường: Các tỉnh miền Bắc

Khóa học: K45

 

Xem chi tiết