Giám Đốc : Nguyễn Thành Thái

Ngành nghề : Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Thị Trường : Toàn quốc, Quốc tế, Thái Lan, Malaysia

Khoá học : K58

Xem chi tiết