Giám đốc vận hành: Đào Đức Long

Ngành nghề: sản xuất hàng tiêu dùng

Thị Trường: Úc, Hoa Kỳ

Khoá học: K100

Xem chi tiết

CEO: Vũ Tiến Lâm

Ngành nghề: Lập trình máy vi tính

Thị Trường: Hoa Kỳ

Khoá học: K99

Xem chi tiết