Giám Đốc : Đào Thị Hiền

Ngành nghề : Sản xuất bulong ốc vít

Thị Trường: Miền bắc, miền trung. Hàn Quốc

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Giang

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Công Lâm

Ngành nghề : Buôn bán vật liệu xây dựng, buôn bán gỗ và xuất khẩu gỗ

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Xuân Thoại

Ngành nghề : Dịch vụ quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc, Hàn Quốc

Khoá học : K20

Xem chi tiết