CEO: Trần Duy Hoàng

Ngành nghề: Hoạt động của các phòng khám nha khoa

Thị Trường: Hải Phòng

Khoá học: K91

Xem chi tiết

CEO: Lê Hà Thùy Quyên

Ngành nghề: Sản xuất, thi công, dịch vụ

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K105

Xem chi tiết

CEO: Trần Thị Cẩm Tiên

Ngành nghề: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Thị Trường: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Ninh Bình, Hải Phòng

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám đốc: Bùi Đức Tiệp

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình

Khoá học: K99

Xem chi tiết