Giám Đốc : Nguyễn Công Vương

Ngành nghề : Nông nghiệp, Thực phẩm

Thị Trường: Gia Lai

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Nguyên Thương

Ngành nghề : Thiết bị công nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc: Lê Hồng Phong

Ngành nghề: Công nghệ số

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Ngô Thị Bảo Trân

Ngành nghề: Đào tạo doanh nghiệp

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Gia Lai

Khoá học: K16

Xem chi tiết