CEO: Nguyễn Thị Thanh Hoa

Ngành nghề: Hoạt động thương mại dịch vụ

Thị Trường: Đông Nam Á

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Giám đốc: Phạm Công Hoằng

Ngành nghề: Dịch vụ Fulfillment

Thị Trường: Đông Nam Á

Khoá học: K91

Xem chi tiết