Giám đốc: HOÀNG CAO THẾ

Ngành nghề: Vận tải hàng hóa đa phương thức

Thị trường: Toàn Quốc

Khóa học: K70

 

Xem chi tiết

Giám đốc: Ngô Văn Tuấn

Ngành nghề : Sản xuất cá biển giống, và nuôi trồng thủy sản biển

Thị trường : Toàn Quốc

Khóa học : K74

 

Xem chi tiết

Giám đốc : Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề : Phần mềm Quản trị doanh nghiệp dưới dạng dịch vụ (SAAS), chuyên sâu cho lĩnh vực xây dựng

Thị trường : Toàn Quốc

Khóa học : K18

 

Xem chi tiết

Giám đốc: NGUYỄN TUẤN DUẨN

Ngành nghề: Công nghệ GPS

Thị trường: Toàn quốc

Khóa học: K70

Xem chi tiết

Giám đốc: HOÀNG VĂN KIÊN

Ngành nghề: Bao bì nhựa, bao bì giấy

Thị trường: Toàn quốc

Khóa học: K35, K52, K71

Xem chi tiết