CEO: Huỳnh Thuỵ Vĩnh Hằng

Ngành nghề: May trang phục

Thị Trường: Việt nam, Mỹ, Châu Âu

Khoá học: K108

Xem chi tiết

CEO: Tồng Văn Đồng

Ngành nghề: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Thị Trường: Mỹ, Châu Âu, Úc, Canada

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Thị Bảo Xuyên

Ngành nghề : Dịch vụ liên quan đến vận tải

Thị Trường : Toàn quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Châu Mỹ, Châu Âu

Khoá học : K59

Xem chi tiết