Giám đốc: Vũ Minh Hiếu

Ngành nghề: Đào tạo, marketing

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Xuân Thành

Ngành nghề: Giáo dục, F&B

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thị Phương

Ngành nghề : Dược mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85, K91

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Duân

Ngành nghề : Dược mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Cảnh Huy

Ngành nghề : Xây dựng nhà xưởng công nghiệp

Thị Trường: Miền Nam

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Văn Yên

Ngành nghề : Nha khoa thẩm mỹ 

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Võ Minh Phương

Ngành nghề : Thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Ngọc Sơn

Ngành nghề : Bán lẻ phụ kiện nail mi

Thị Trường: Nghệ An, Hà Tĩnh

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Công Tuấn

Ngành nghề : Thủy sản đông lạnh

Thị Trường : Quốc Tế

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đậu Văn Thành

Ngành nghề : Hàng gia dụng nhà bếp và xuất nhập khẩu 

Thị Trường: Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học: K85

Xem chi tiết