Giám Đốc: PHAN NGỌC THẠCH

Ngành nghề: Vật Liệu xây Dựng

Thị Trường: Bà Rịa Vũng Tàu

Khóa: K78

Xem chi tiết

Giám đốc : Phan Ngọc Thạch

Ngành nghề : Vật liệu xây dựng

Thị trường : Bà Rịa Vũng Tàu

Khóa học : K78

Xem chi tiết