Giám Đốc : Nguyễn Ngọc Sơn

Ngành nghề : Cung cấp sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Phương Nam

Ngành nghề : Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi,phần mềm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Hữu Tuyển

Ngành nghề : Mua bán trang thiết bị , vật tư tiêu hao trong ngành y tế

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Nguyện

Ngành nghề : Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Việt – Trung

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Bảo Phán

Ngành nghề : Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Tuấn Nam

Ngành nghề : Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết