Giám Đốc : Nguyễn Quốc Văn

Ngành nghề : Dịch vụ âm thanh ánh sáng 

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K67

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Việt Anh

Ngành nghề: Xây dựng nhà để ở 

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K67

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phan Thanh Vân

Ngành nghề: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K67

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Quốc Việt

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K67

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Hữu Thắng

Ngành nghề : Bất động sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K67

Xem chi tiết