Giám Đốc : Lê Công Hùng

Ngành nghề: Sản xuất các các thiết bị sử dụng năng lượng, tái tạo các thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K61

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Tiến Minh

Ngành nghề: Buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng công nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K61

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Cường

Ngành nghề: Bán lẻ sách, báo , tạp chí và văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K61

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hồ Kim Chính

Ngành nghề : Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K61

Xem chi tiết

Giám Đốc : Huỳnh Đức Sol

Ngành nghề : Sản xuất các loại bánh từ bột

Thị Trường : Đà Nẵng

Khoá học : K61

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trịnh Văn Cường

Ngành nghề : Xây dựng nhà các loại

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K61

Xem chi tiết

Giám đốc:ĐẶNG HỮU HÙNG

Nghành nghề: Thương Mại Điện Tử

Thị trường: Nghệ An

Khóa học: K61

Xem chi tiết