Giám Đốc : Trần Quốc Chăm

Ngành nghề: Cung cấp sản phẩm máy bơm dân dụng, công nghiệp và thiết bị ngành nước

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K58

Xem chi tiết

Giám Đốc : Khúc Văn Thắng

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kĩ thuật

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K58

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thành Thái

Ngành nghề : Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Thị Trường : Toàn quốc, Quốc tế, Thái Lan, Malaysia

Khoá học : K58

Xem chi tiết