Giám Đốc : Nguyễn Trường Giang

Ngành nghề: Dịch vụ chống thấm công trình xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Tiến Bách

Ngành nghề: Cung cấp sản phẩm tinh dầu thơm, máy lọc không khí

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Thiện Chính

Ngành nghề : Bán buôn tổng hợp

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Văn Quân

Ngành nghề : Buôn bán hoá chất công nghiệp, mặt hàng điện tử điện lạnh,hàng gia dụng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Ngọc Thành

Ngành nghề : Bất động sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Đức Chinh

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K57

Xem chi tiết