Giám Đốc : Võ Thị Hồng Nhật

Ngành nghề: Dịch vụ sinh trắc dấu vân tay

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Mai Xuân Kiên

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Kim Đặng Hoàng Sơn

Ngành nghề: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Tuyết Phương

Ngành nghề : Mua bán và nhập khẩu mô tô, xe máy. Đại lý mua bán và ký gửi xe máy. Mua bán xe đạp điện

Thị Trường : TP Hồ Chí Minh, Phú Yên

Khoá học : K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Văn Mến

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc, xây dựng nhà để ở

Thị Trường : Nha Trang- Khánh Hoà, Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Mạc Thị Thanh Bình

Ngành nghề : Bán buôn, xuất nhập khẩu tổ yến nuôi

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Việt Dũng

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm đông lạnh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết