Giám Đốc : Hoàng Văn Kiên

Ngành nghề : Sản xuất bao bì từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K59

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Văn Trường

Ngành nghề : Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K52

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Thị Tuyền

Ngành nghề : Dịch vụ tư vấn, chăm sóc sắc đẹp

Thị Trường : Thái Bình 

Khoá học : K52

Xem chi tiết