Giám Đốc : Đỗ Mỹ Linh

Ngành nghề: Bất động sản

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K46

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Dương Thế Hùng

Ngành nghề: Bất Động Sản

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K46

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Ngọc Anh

Ngành nghề : Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K46

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Thanh

Ngành nghề : Cho thuê lại lao động, giới thiệu việc làm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K46

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đoàn Văn Hải

Ngành nghề : Thi công tháo dỡ, đào móng công trình xây dựng

Thị Trường : Hà Nội, Miền Bắc

Khoá học : K46

Xem chi tiết

Giám Đốc: PHẠM QUANG HẬU

Ngành nghề: Du Lích

Thị Trường:Phú Quốc, Kiên Giang

Khóa: K46

Xem chi tiết