Giám Đốc : Lê Lương Toản

Ngành nghề : Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K45

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Công Lợi

Ngành nghề : Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K45

Xem chi tiết

Giám đốc: NGUYỄN NGỌC SƠN

Ngành nghề: Máy nông nghiệp

Thị trường: Các tỉnh miền Bắc

Khóa học: K45

 

Xem chi tiết