Giám Đốc : Trần Xuân Đức

Ngành nghề : Lập trình máy vi tính

Thị Trường : Toàn quốc, Nhật Bản

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Hồng Anh

Ngành nghề : Nha Khoa

Thị Trường : Hà Nội , Bắc Ninh

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Văn Khoa

Ngành nghề : Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thanh Tùng

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc, thiết kế

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc : Khuất Thị Trang

Ngành nghề : Xây dựng, nội thất

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc : Tống Thanh Chung

Ngành nghề : Bất động sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K22

Xem chi tiết