Giám Đốc : Lê Bá Hoà

Ngành nghề : Cung cấp hoa, Cây cảnh, Bon sai

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nghiêm Tuấn Hải

Ngành nghề : Nhà thuốc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Hà Quang

Ngành nghề : Sản xuất mỹ phẩm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Ngọc Hà

Ngành nghề : Sản xuất phim quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vương Ngân Định

Ngành nghề : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết