Giám Đốc : Lê Văn Nghĩa

Ngành nghề : Xuất bản phần mềm

Thị Trường : Toàn quốc, Nhật Bản

Khoá học : K18

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Hoàng Tú

Ngành nghề : Bán buôn dụng cụ bóng bàn

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K18

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề: Phần mềm Quản trị doanh nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K18

Xem chi tiết

Giám đốc : Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề : Phần mềm Quản trị doanh nghiệp dưới dạng dịch vụ (SAAS), chuyên sâu cho lĩnh vực xây dựng

Thị trường : Toàn Quốc

Khóa học : K18

 

Xem chi tiết