Giám Đốc : Tạ Thị Như Thuỷ

Ngành nghề : Bán buôn Mỹ phẩm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Kim Trường

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Ngọc Thành

Ngành nghề : Buôn bán vật liệu xây dựng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lưu Văn Trường

Ngành nghề : Sản xuất video quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Văn Biên

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Tuấn Hùng

Ngành nghề : Sản xuất bom bia, tủ bảo quản, kho lạnh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết