Chủ Cơ sở sản xuất kinh doanh: Ngô Thị Thảo Trang

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Tây Ninh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám chút xưởng may: Vũ văn tuấn

Ngành nghề: sản xuất hàng may mặc

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám đốc: Lê Thanh Tuấn

Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thiết bị hệ thống đường ống

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám đốc: Lê Hoàng Phương

Ngành nghề:

  • Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng
  • Kinh doanh dịch vụ thiết kế
  •  thẩm tra thiết kế xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Xem chi tiết

CEO: Nguyễn Viết Tây

Ngành nghề: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám đốc: Trần Kim Châu

Ngành nghề: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thuỳ Trang

Ngành nghề: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Văn Tài

Ngành nghề: Kinh doanh thiết bị xe máy

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám đốc vận hành: Đào Đức Long

Ngành nghề: sản xuất hàng tiêu dùng

Thị Trường: Úc, Hoa Kỳ

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám Đốc: Đặng Ngọc Anh

Ngành nghề: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Thị Trường: Tp Hồ Chí Minh, Đà Lạt

Khoá học: K100

Xem chi tiết