Giám đốc: Ninh Quốc Cường

Ngành nghề : Quán nhậu

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83, K104

Xem chi tiết