Tổng Giám Đốc: Nguyễn Văn Xuân

Ngành nghề:

  • Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K101

Xem chi tiết