Giám Đốc : Huỳnh Nhựt Trường

Ngành nghề : Sản xuất,bán buôn thuốc bảo vệ thực vật,phân bón

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K8

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Minh Tín

Ngành nghề : Thiết kế, kiến trúc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K8

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Rí

Ngành nghề : Thuỷ sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K8

Xem chi tiết