Giám Đốc : Phùng Tiến Sỹ

Ngành nghề : Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Thị Trường : Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thế Vĩnh

Ngành nghề : Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Xuân Héc Quyn

Ngành nghề : Sản xuất Vali

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Trùng Dương

Ngành nghề : Xây dựng nhà các loại

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Thanh Sơn

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Lực

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm gốm sứ

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Lực

Ngành nghề : Bán lẻ đồng hồ, đồ trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Đình Bình

Ngành nghề : Khách sạn

Thị Trường : Đà Nẵng

Khoá học : K4

Xem chi tiết