Giám Đốc : Nguyễn Phước Lộc

Ngành nghề : Hải quan, dịch vụ hải quan

Thị Trường : Quốc tế, Toàn quốc

Khoá học : K3

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Kiên

Ngành nghề : May trang phục

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K3

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Hồng Kiên

Ngành nghề : Giáo dục văn hoá nghệ thuật

Thị Trường : Hà Nội 

Khoá học : K3

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Thị Kinh Oanh

Ngành nghề : Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

Thị Trường : Toàn Quốc, QT (Úc, Mỹ, Anh, Malaysia,..)

Khoá học : K3

Xem chi tiết