Giám Đốc : Nguyễn Hữu Tường

Ngành nghề : Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K1

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Tiến Hợp

Ngành nghề : Bán lẻ trong siêu thị

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K1

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Hữu Tường

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K1

Xem chi tiết