Giám Đốc : Vũ Văn Cần

Ngành nghề : Hoàn thiện công trình xây dựng, bán buôn cửa các loại

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K20

Xem chi tiết