Giám Đốc : Võ Thái Dương

Ngành nghề :  Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K74

Xem chi tiết