Giám Đốc : Trịnh Văn Cường

Ngành nghề : Xây dựng nhà các loại

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K61

Xem chi tiết