Giám Đốc : Trần Văn Trường

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm

Thị Trường : Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

Khoá học : K19

Xem chi tiết