Giám Đốc : Trần Trọng Báu

Ngành nghề : Bán buôn vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng

Thị Trường : Bình Dương

Khoá học : K75

Xem chi tiết