Giám Đốc : Phùng Tiến Sỹ

Ngành nghề : Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Thị Trường : Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Khoá học : K4

Xem chi tiết