Giám Đốc: PHAN NGỌC THẠCH

Ngành nghề: Vật Liệu xây Dựng

Thị Trường: Bà Rịa Vũng Tàu

Khóa: K78

Xem chi tiết