Giám đốc: Phạm Văn Quynh

Ngành nghề: Phân phối xi măng 

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết