Giám Đốc : Phạm Bá Toàn

Ngành nghề : Kinh doanh thiết bị điện, mua bán thiết bị y tế, thiết bị khoa học kĩ thuật

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K10

Xem chi tiết