Giám Đốc : Nguyễn Việt Dũng

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm đông lạnh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết