Giám Đốc : Nguyễn Văn Rí

Ngành nghề : Thuỷ sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K8

Xem chi tiết